Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı görseli

Yıllar içinde gelişen toplumda, geleneksel aile anlayışından modern aile anlayışa geçilmesi ile aile dinamiklerinde de değişimler gözlemlenmiştir. Bu da çekirdek aile dediğimiz anne, baba ve çocuklar üzerinde iletişim örüntülerinin kırılgan ve belirsiz bir hale gelmesine sebep olmuştur. Dolayısı ile sağlıklı bir aile yapısının sürekliliğinin olması, aile bireylerinin ilişkileri ve iletişimleri ile doğrudan ilintilidir.  Tam da bu esnada Aile Danışmanı devreye girmektedir.

Aile Danışmanlığı; aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları;

  • Sorunları ele almalarına,
  • Bu konularda sorun çözme becerilerinin gelişmesine,
  • Ayrılık veya boşanma sırasında kişilerin birbirleriyle ve/veya çocukları ile yaşayabilecekleri sorunların üstesinden gelmelerine

Destek veren bir danışmanlık hizmetidir.